Faaliyetler

Aktif dönem: 1993-2000
Tıpta uzmanlık eğitimi
YL öğrencisi eğitimi(n:41; mezun:19)-Solunum terapisti
Mezuniyet sonrası eğitimler, kursları
Solunum fonksiyon testleri, akciğer radyolojisi(1. basamak için) uyku, sigara bırakma vd
Hasta hizmetleri

Yarı aktif dönem: 2000-2007
Alınmış YL öğrencilerinin devam eden eğitimi
Azalmaya başlayan hasta hizmetleri 2006da sonlandırılmış

Aktivite yok: 2008-………